Ankraj arın dış uçlarında öngerme işleminin uygulanması için bir ankaraj kafası bulunmak zorundadır. Ayrıca zeminin içinde yer alan diğer ucunda da yapılacak olan öngerme kuvvetlerinin zemine geçmesini sağlayan bir kök bölgesi bulunmak zorundadır. Yukarıda ve zeminde yer alan bu 2 uç bölge oluşturulduktan sonra ankraj işleri için bu 2 gölge arasındaki kuvvetleri ileten çelikten yapılmış 7 telli büklümler oluşturulmalıdır. Bu alana aynı zamanda serbest uzama bölgesi adı verilmektedir. Böylece yapılan ankraj işleri sonrasında zeminin çatlayıp arka küreklerden ayrılmasının önüne geçilmiş olur. Ancak serbest uzama bölgesindeki gerilmeler zeminde meydana gelebilecek olası hareketlilik durumuna göre değişir.Ankraj ile birlikte kimyasal bina güçlendirme uygulanırsa yapılan inşaa çok daha sağlam olur.

Ankraj İşleri için Öngerilmeli Yapısal Kısımları Oluşturan Etmenler Nelerdir?

Yapılacak olan ankraj işleri için 3 kısım gerekmektedir. Bunlar ankraj başlığı, serbest gerilme uzunluğu ve yapışma uzunluğu olarak adlandırılmaktadır. Ankraj başlığı başlık plakası ile birlikte çalışan ve öngerme kuvvetinin zeminini tutan iksa yüzeyinin aktarılmasını sağlar. Burada tendonu oluşturan Çelik halatlar ip ve adetlerine göre organize edilir. Bu aşamada kimi zaman ankraj olan binaların yıkılması gerekliliği de oluşmaktadır. O zaman ise karot beton delme tercih edilmektedir.

Yapılacak olan ankraj işleri için serbest gerilme uzunluğu alanında yer alan kök kısım ile başlık kısmını bağlayan ve aktaran elastik uzamayı gösteren kısım bulunmaktadır. Son olarak ise yapışma uzunluğunda enjeksiyon yapılarak oluşturulan ve öngerme kuvvetinin sağlam zemine aktarılmasını sağlayan bölge yer almaktadır. Tüm bunlar bir araya geldiğinde ankraj işlemi tamamlanmış olur. Tam tersi olarak bina kesimi gerçekleştirilmek istendiğinde ise kırım işlemleri başlatılır ve başka bir mühendislik sürecine girilir.