Herhangi bir yapının toprak altında yer alan kısmının güvenli bir şekilde yere tutunabilmesi için çelik kazıklarla tutturulma işlemine ankraj işleri adı verilmektedir. Bu işlem için önemli olan elemanlar düşey elemanlar, yatay elemanlar ve birleştirme elemanları olarak üç ana başlık altında toplanmaktadır. BA kazık, BA perde, palplanş, çelik kazık gibi malzemeler düşey elemanlar olarak adlandırılamaktadır. Ankraj işleri için öngermeli ankraj, pasif ankraj, boru destek ve BA destek ise yatay elemanlar olarak adlandırılmaktadır.  Birleştirme elemanları ise başlık kirişi, kuşak kirişi ve BA perdeden oluşmaktadır. Beton kesme hizmeti veren firmalar bu terimlere hakim olmak zorundadırlar çünkü ankraj hizmeti ile tek bir çatı altında verilen hizmettir.

Tüm bunlar oluşturulurken toprak yüzeyinde sürşarjlar bulunmakta ankraj kök bölgesi ise çok katlı kit tabakasının alt kısmında yer almaktadır. Ankrajın kök bölgesi ise kirişlere serbest bölge denilen alan ile bağlanmaktadır. Bu işlemi yapan firmalar karot beton delme hizmetini de sunmaktadırlar.

Sağlıklı İşleyen Ankraj İşleri Projelerinde Yer Alan Taraflar Kimlerdir?

Ankraj işleri sadece basit bir mühendislik işlemi değildir. Bu aynı zaman da bir proje olduğu için sağlıklı işleyebilmesi için tarafların sağlıklı işlemesi gerekmektedir. Bu yüzden ankraj işleri için mal sahibi, mimar, zemin etüd raporu müellifi, tasarımcı, proje müellifleri, ana yüklenici, iksa alt yüklenicisi, proje yönetimi, yapı denetimi, geoteknik danışman olması gerekmektedir. Ayrıca proje paketi oluşturulurken sadece bu işlem için değil aynı zamanda kırım işlemleri içinde zemin etüd raporu, geoteknik rapor, proje gerçek raporu, geoteknik değerlendrme raporu, uygulama teknik şartnamesi, mimar uygulama projesi ve statik uygulama projesi bulunmak zorundadır.