Yapılacak olan ankraj işleri için işlemi yapacak olan firmanın delgi metotlarını çok iyi bilmesi ve bu metotlara hakim profesyonel bir ekibe sahip olması gerekmektedir. Çünkü delgi yöntemi ile kullanılacak olan makinalar ve ekipmanlar duruma göre değişir. Öncelikle malzemelerin cinsine göre sonrasında zeminin miktarına ve Kaya özelliğine bağlı olarak değişiklik içerecektir. Ancak tüm bunları bilmeyen ve buna rağmen mühendislik hizmeti veren firmalar hem ankraj hem de beton kesme yaptıklarını iddia ederek farklı zeminlerde tek bir yöntem uygulayarak yaptıkları işi ve can güvenliğini riske atmaktadırlar.

Ankraj İşleri için Kullanılacak Olan Delgi Metotları Nelerdir?

Öncelikle burgu kullanılarak delgi oluşturulabilir. Ancak bunun için havanın gerekli olabilme ihtimali göz ardı edilmemelidir. Yapılacak olan işlem Kaya bir zemini içeriyorsa kaya matkabı ile delgi yapılabilir. Ancak bu aşamada da hava veya su kullanımının gerekli olduğu unutulmamalıdır. Tıpkı bu işlemde olduğu gibi karot beton delme yönteminde de farklı makinalar ve başlıklar kullanılmalı farklı yöntemler denenmelidir.

Ankraj işleri için genellikle üstten vurmalı çekiç ile delgi yöntemi kullanılmaktadır. Bunda da hava kullanımının gerekliliği yeniden vurgulanmak zorundadır. Üstten vurmalı çekiçe alternatif olarak içten vurmalı çekiç de kullanılabilir. Ancak bu yöntem kullanılırken hava veya köpük gereklidir ki bu yöntem sadece kayalar üzerinde ankraj işleri için kullanılır. Odex ile delgi işlemi ise aşırı yüklenmenin olduğu zeminlerde kullanılır. Bu işlemin DTH çekiç versiyonları da bulunmaktadır. Yapılacak olan ankraj işleri sondaj kılavuzu borusu ile delgi yöntemi ile de yapılabilir. Ancak bu yöntemi kullanırken zemin analizinin doğru yapılması gerekmektedir. Bu işlemin yapıldığı bina kimyasal bina güçlendirme ile desteklendiğinde ise uzun yıllar kullanılabilir sağlam bir yapıya dönüşmektedir.