Firmamız, filiz Ekme , ankraj ve kimyasal ankraj konusunda da müşterilerine hizmet vermektedir.
kimyasal epoksi kullanarak kolon, kiriş, perde beton, bina temeli güçlendirmesi, inşaat, sanayi ve endüstri tesislerinde ağır yük ve makinaların uygulamalarında

Bu sistem en güvenli tespit özelliklerini taşıyıp, paslanmaz, gevşemez, genleşmez, çözülmez

Ekonomik olup, daha kısa sürede emniyet gerektiren tüm montajlarda kullanılabilir.

Kullanım alanları

  • Demir filiz ekme
  • Aydınlatma hizmetleri
  • İskele bağlantılarında
  • İşaret levha ve korkuluklar
  • Çelik konstrüksiyonlarında
  • Rot cıvata sabitlemelerinde
  • Metro-tramvay hızlı tren rayları
  • Uzay çatı ve dış cephe sistemleri
  • Reklâm pano, koltuk ankrajmanları

Kesme işlemi demir donatılı veya demir donatısız tüm zeminlere uygulanabilmektedir.

Kimyasal Ankraj Nedir ?

Mühendislerin kenetleme ve tutturma anlamında kullandıkları ankraj inşaat sektöründe kullanılan bir terimdir. 10 ton ile 100 ton kapasiteli bir işlem olmakla birlikte geçici veya kalıcı olarak kullanılabilecek bir işlemdir. Ankraj işleri ve karot beton delme için gerek duyulan uygulama tekniği kullanılması gereken makina ve ekipman doğru belirlemek zorundadır. Üstelik işlem yapılmadan önce işlemin uygulanacağı çalışma sahası ayrıca işleme başlamadan önce zemin bilgilerinin doğru bir şekilde hazırlanması ve en net şekilde raporlanması gerekmektedir. Aksi takdirde ankraj işleri ve kimyasal bina güçlendirme için seçilen uygulama metodu ile zeminin raporu birbirini tutmazsa uygulanan işlem doğru ve kalıcı olmayacaktır. Ayrıca zemin tespiti yapıldıktan sonra çalışma sahasının hazırlanması esnasında ankraj işleri için yeraltı suyu sürekli olarak foraj malzemesi ile çalışma alanından uzaklaştırılmalıdır.

Kimyasal Ankraj işlemleri esnasında yerleştirmelerin yapılması nasıl gerçekleştirilmektedir?

Yapılacak olan ankraj işleri esnasında zeminin işaretlenmesi birebir şantiye sorumlusunun görevidir. Şantiye sorumlusu ankrajları tek tek zemine işaretlemek zorundadır. Sonrasında kullanılacak olan araçların planda düşey alanda ve eğrisel noktada sapma miktarları toleransları aşmamalıdır. Bu ve benzeri işlem esnasında örneğin bina kesimi gibi işlemin yapılacak olduğu zeminde daha öncesinde yapılmış olan başka ankrajlar dikkate alınmalıdır. Yerlerinden yatay veya düşey doğrultuda minimum harekete geçirecek şekilde işlem gerçekleştirilmelidir. Ankraj işleri bitiminden 24 saat geçmeden bir buçuk metre çevresinde delgi yapılmamalıdır. Ayrıca hava basıncı ile dergi yapılıyorsa yapılacak olan işlem atlamalı olarak sürdürülmelidir.