Kimyasal bina güçlendirme işlemi betonarme binalarda uygulanan bir işlemdir. Bu işlemin uygulanabilmesi için 3 farklı malzeme gerekmektedir. Karbon elyaf, beton ve çelikten oluşan bu üçlü ile kimyasal bina güçlendirme gerçekleştirilmektedir. Bina güçlendirme işlemini gerekli kılan en temel etken beton dökülmesidir. Binaya ait betonlar özellikle de kolonlarda sıvalı olan betonlar döküldüğü takdirde kolonlarda örülü olan demirler oksijenle temasa geçer. Ancak hasar görmüş kolon güçlendirilmek yerine kaldırılmak isteniyorsa karot beton delme bu aşamada devreye girer.

Kolonlarda bulunan demirlerin oksijenle teması halinde hızlı bir küflenme ve çürüme süreci başlamış olur. Bu da zaman içerisinde binanın güçsüzleşmesine neden olurken yıkılma tehlikesi de artırılmış olur. Böyle bir durumda güçlendirme tercih edilmiyorsa can güvenliği için bina kesimi yapılmalıdır. Ayrıca bu sebeple bina taşıyabileceği yük kapasitesinden çok daha azını taşıyabilir hale gelir. Binanın atıl kalmaması ve bina sakinlerinin yeni bir bina arayışına girmemesi için uygulanabilecek en kuvvetli çözüm olmaktadır. Bununla beraber güçlenen bina tadilat için kırım işlemleri sürecine sokulabilir.

Kimyasal bina güçlendirme işleminde görülen süreç ve kullanılan malzemeler nelerdir?

Kimyasal bina güçlendirme Türkiye’de henüz yeni bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak önemli bir teknik olarak göz önünde tutulan bu yöntem deprem yönetmeliğinin kullanım iznine 2003 yılında girmiştir. Bu izin ile birlikte yapılacak olan kimyasal bina güçlendirme işleminde karbon elyaf ve reçine temel malzeme olmaktadır. Karbon elyafın kalınlığı 0.5 milimetre kalınlığında olmaktadır ve hasar görmüş kolona kağıt gibi sarılarak uygulanmaktadır. Sarılma esnasında yapışkan madde olarak reçine kullanılır. Böylece açıkta kalan demirin oksijenle temasa geçerek oksitlenmesinin önüne geçilmiş olur.